.

Vi vill tacka våra samarbetspartners, kunder och leverantörer för ett händelserikt och mycket framgångsrikt år, och samtidigt tillönska ett Gott Nytt 2017!
Även i år har vi valt att skänka ett bidrag till Läkare Utan Gränsers verksamhet, vilka utför ett fantastiskt arbete i de oftast mest utsatta och farliga delarna av vår värld.

Magnus Fahlen, VD