.

HELGLAS Dörr

Balkonginglasning

Vision-Galler-1100
hamnparken_balkong_0035
hamnparken_balkong_0013

HELGLAS är balkonginglasningssystemet som verkar helt utan att synas. Inifrån sett har du ett obrutet perspektiv. Utifrån sett är det inget som stör det arkitektoniska uttrycket. Fördelen är att balkongen behåller sin karaktär av balkong och brukaren kan ändå nyttja den större delen av året. Viss energibesparing, minskat underhåll och ökad livslängd på balkongplatta, väggar och fönster är en extra bonus. I trafiktäta områden bidrar inglasningen dessutom till reducerade bullernivåer.

Utförande

Funktionen är sådan att luckorna skjuts i ett spår och viks in för parkering intill vägg eller vid hörn. Det gör att balkongen i öppet läge blir lika luftig som en oinglasad balkong.

Våningshöga dörrar är den naturliga lösningen när balkongräcket inte har en tät beklädnad, som gallerpinnar och perforerad plåt. Dörrar är även lämpliga på markbalkonger/terrasser.

HELGLAS med luckor är anpassat för våra räcken VISION Glas och FUNKTION.

Helglas bevarar det arkitektoniska uttrycket:

  • Fri utsikt – obrutet perspektiv
  • Fasad och balkongräcken kommer till sin rätt
  • Kan utföras med våningshöga dörrar eller luckor ovanpå räcket
  • Säker lösning med härdat glas
Arq-Made-In-Sweden
SKISS-Utforande
SKISS-Racke
Vision-Glas-1100-BB-Ingjutningsbygel
 Spara PDF