.

EMOTION

Balkongräcke

Vision-Galler-1100
hamnparken_balkong_0035
hamnparken_balkong_0013

Serien EMOTION är ett balkongräcke i glas helt utan stolpar. Vi har utvecklat ett fribärande glasräcke, som drar blickarna till arkitekturen snarare än att framhäva sig själv.

Utförande

KONSTRUKTION MED FRIBÄRANDE GLAS
I EMOTION-serien har vi skalat av allt utom det väsentliga. Rena linjer, luft och plana ytor är honnörsord. Räcket består av ett stabilt lamellglas som uppfyller gällande säkerhetsnormer. Minimala springor i hörn skapar ett enhetligt intryck.

FLEXIBELT. SÄKERT. GENIALT.
Det stabila lamellglaset monteras i en kraftig aluminium-profil (U-profil 8 kg/m) direkt mot balkongplattan, helt utan vertikala bärverk. För att skapa en återhållen elegans låter vi aluminiumprofilen dölja betongplattans kant. Upptill kan räcket avslutas med en handledare fäst direkt på glaset eller med en smäcker U-list, som knappt är synbar.

SMIDIGT ATT MONTERA
Lösningen är stabil och genomtänkt. Det tjocka lamellglaset och de gedigna aluminiumprofilerna ger en hållfasthet, som går att lita på i alla lägen. Eftersom konstruktionen endast består av ett fåtal delar, och vi har utvecklat en särskild inställningsmekanism för korrekt montering, kan glaset transporteras direkt till arbetsplatsen och montaget göras på plats. Enkelt, snabbt och smidigt.

En stabil och genomtänkt konstruktion:

  • Modern arkitektur
  • Fri utsikt
  • En trygg och säker balkongmiljö
  • En justerbar, innovativ infästning
  • Tester utförda vid SP
Arq-Made-In-Sweden
SKISS-Utforande
SKISS-Racke
Vision-Glas-1100-BB-Ingjutningsbygel
Vision-Glas-1100-DD-Horisontellt-Snitt
 Spara PDF