.

VISION Plane

Balkongräcke

Vision-Galler-1100
hamnparken_balkong_0035
hamnparken_balkong_0013

VISION Plane är ett unikt balkongräcke i glas där konstruktionen erbjuder en siktruta utan bakomliggande stolpar som ger en känsla av frihet, men som man ändå känner sig trygg bakom och där man undviker insyn.

Namnet är medvetet valt för att associera till flygplan och plana ytor. Och visst finns det en air av högtflygande visioner över Arqdesigns designade räckesserie. Har du ambition att skapa landmärken, är VISION Plane lösningen.

Utförande

PLANA YTOR
VISION Plane har en mix av fribärande glas utan stolpar i ovankant samt beklädnadsmaterial nedtill som ger en helhet med stora variationsmöjligheter på både in och utsida. Utsidan utförs med osynliga infästningar där en horisontell aluminiumprofil täcker undersidan av räcket för ett stilrent utförande.

ABSTRAKTA YTOR
Normalt används kompositskivor i olika varianter av aluminiumplåt men man kan välja exklusivare material som tillexempel mässing eller koppar för att uppnå spännande effekter. Eller kanske du av arkitektoniska skäl vill ha synliga nitar för att skapa en struktur som för tanken till fartygsskrov eller gamla industribyggnader.

PLANE kan kombineras med flera olika varianter av handledare

Hållbar konstruktion:

  • Stora plana ytor – få synliga skarvar
  • Lätt att bocka och vinkla till geometriska former
  • Kan kombineras med siktrutor helt utan stolpar
  • Fungerar som bullerskärm
  • Samma yta på ut- och insida
  • Snygg anslutning i botten med avtäckningsprofil
Arq-Made-In-Sweden
SKISS-Utforande
SKISS-Racke
Vision-Glas-1100-BB-Ingjutningsbygel
Vision-Glas-1100-DD-Horisontellt-Snitt
Vision-Glas-1100-BB-Ingjutningsbygel
 Spara PDF