.

Varumärket Arqdesign

Arqdesign erbjuder bostadsägare och byggföretag i Skandinavien projekterade och monterade balkongräcken och balkonginglasningar av högt designvärde. Design, funktion, hållbarhet och effektivitet är vad vi står för, men vad betyder det för oss?

Balkongräcke VISION Plane, gladan

Design

Det är genom våra balkongräcken och inglasningar som fastigheten får dess uttryck och själ. När fastighet, balkong och omgivning bildar en helhet, då har vi lyckats med vårt uppdrag!

 

Funktion

Förutom vår design har våra produkter även många andra funktioner. Våra produkter uppfyller alla lagar och krav som ställs, genom tester och teoretiska beräkningar. Produkterna är anpassade efter vardagsbehoven och vi förbättrar kontinuerligt funktionaliteten för användarnas bästa, det ska vara säkert att gå ut på en balkong.

VISION Glas balkongräcke - Blå Jungfrun
Vision glas balkongräcke, blå jungrun

Hållbarhet

Vi vet att vår verksamhet och våra produkter belastar miljön. Vi arbetar därför för att minimera vår påverkan genom låg resursförbrukning. Vi använder pulverlackerad aluminium som bas i alla våra produkter. Aluminium är till största del återvinningsbart, underhållsfritt under sin livstid och den låga vikten minskar utsläppen vid transport. I vår produktion återvinns allt spill från monteringen och smälts ner till nya produkter. Kanske har du ett räcke från oss av återvunnen aluminium!

Effektivitet

Korta ledtider, snabba leveranstider och kvalitet i alla led är effektivitet för oss. Våra kunder ska lätt få svar på sina frågor, där arkitekterna ofta utmanar oss att tänka i nya banor. Vi lägger stor vikt vid arbetet med förfrågningar för att uppfylla leveranstid och produktkvalitet till slutkunden. Att tillverkning och teknisk utveckling finns på samma ort i Sverige, är för oss en förutsättning för att skapa god effektivitet.  

 

Emotion-Steget

Arqdesign Gruppen är verksamma i Sverige och Norge. Huvudkontor och fabrik är beläget i det småländska Tranås med säljkontor i Oslo. Arqdesign ingår i Zurhaar-koncernen.