.

Våra balkongräcken

Arqdesign vill med våra balkongprodukter bidra till dagens nybyggnation, renovering och ROT-projekt genom att skapa nya spännande balkongfasader. Vi vill också medverka med balkongräcken som passar varsamma renoveringsprojekt av tidstypiska fasader. Därför har vi utvecklat tre olika produktserier: VISION, TRADITION och FUNKTION.
Våra balkongräcken uppfyller alla de krav gällande säkerhet ställda från Boverket och Balkongföreningen i Norden.

VISION är vår balkongserie där vi försöker förverkliga de arkitektoniska kraven på balkongräcket, vid framförallt nybyggnation. Här är några exempel på våra lyckosamma utvecklingar: geniala infästningar av glas som t ex kan skapa en känsla av svävande glas som balkongexteriör. Dold plattkant som skapar elegans när räckets beklädnad är placerad bakom räckets stolpar samt smäckra gallerräcken med gallerpinnar infästa mellan stolparna och helt osynliga infästningar.

Tidstypiska balkongräcken

Frågan är om det finns något som så tydligt markerar när huset byggdes som balkongens designelement. Slät beklädnad och runda handledare är typiskt 30-tal medan det på 40-talet blev det populärt med sinusprofilerad plåt. Räta vinklar och platta handledare, gärna i kombination med en galleröppning, är en tydlig 50-talsmarkör. På 60-talet gjorde de synliga utanpåliggande stolparna entré och vi kan nog säga att vår produktserie TRADITION speglar hela utvecklingen.

FUNKTION är den räckes-serie som utmärks av framför allt rationell tillverkning och montering. Här finns en stor flexibilitet vad gäller beklädnad. Profilplåt, skivor, perforerad plåt, glas  och gallerpinnar är de vanligaste exemplen.

Tillbehör

Utöver balkongräcken tillverkar vi även ett antal tillhörande produkter så som loftgångsräcken och räcken till franska dörrar till respektive serie liksom skiljeskärmar till balkonger. Balkongtak ingår också i vårt sortiment.

Se referensobjekt här

VISION Glas

VISION Galler

VISION Plane

EMOTION

TRADITION

FUNKTION