.

TRADITION Sinus 800

Balkongräcke

Vision-Galler-1100
hamnparken_balkong_0035
hamnparken_balkong_0013

TRADITION är det underhållsfria folkhemsräcket, ett tidstypiskt balkongräcke som ersätter smidesräcken från olika tidsepoker och därmed lämpar sig väl för ROT-projekt.

Vår uppgift vid renoveringsprojekt är att försöka behålla – eller återskapa – så mycket som möjligt av husets ursprungliga arkitektur. Trots att TRADITION är ett räcke i aluminium har vi lyckats dimensionera det på ett sätt som ger känslan av ett smidesräcke, med handledare monterade utan synlig nit eller skruv för att förstärka den känslan.

Utförande

Hörnen kan göras gerade eller radiebockade och profilerna utförs pulverlackerade i valfria kulörer.

Till balkongräcket TRADITION finns tre olika beklädnadsalternativ, man kan välja mellan sinusprofilerad aluminiumplåt, slätplåt eller gallerpinnar.

Handledare kan erbjudas i flera olika varianter.

Arq-Made-In-Sweden
SKISS-Utforande
SKISS-Racke
Vision-Glas-1100-BB-Ingjutningsbygel
Vision-Glas-1100-DD-Horisontellt-Snitt
Vision-Glas-1100-DD-Horisontellt-Snitt
 Spara PDF