.

Arqdesign Nyproduktion

När det gäller nyproduktion samarbetar vi på Arqdesign med flertalet av Sveriges ledande arkitektbyråer. Tack vare det blir vi redan tidigt involverade i processen.

Tidig dialog – receptet för ett lyckat byggprojekt
Genom en tidig dialog med arkitekten säkerställer vi en väl genomtänkt leverans. Det är också en förutsättning för en väl genomtänkt entreprenad och en lyckad helhetsleverans. Dessutom, med rätt dialog i ett tidigt skede kan vi i nio fall av tio leverera till en lägre totalkostnad.

Vårt kundlöfte – en totalkostnad som håller
Vi ser det som angeläget att inte bara diskutera lägsta pris i själva upphandlingen, utan att ständigt arbeta med entreprenadens totalkostnad i fokus. Det är vårt kundlöfte.

Totalkostnaden är det optimala kvalitetsmåttet på att produkt och entreprenad håller över tid. Därmed gäller också vårt kundlöfte inte bara till byggentreprenören utan framförallt till byggherren som kommer att förvalta fastigheten.

Tidig dialog och samarbete – garantin för ett lyckat byggprojekt
Hur kan vi hålla vårt löfte till marknaden? Det kan vi när vi får vara med och påverka tillsammans med arkitekt, byggprojektledare och helst även tillsammans med bostadsutvecklarna. Som sagt, dialog och samarbete är förutsättningen för att vi ska kunna vara stolta över vår leverans även när det gått några år!

 

Vision balkongräcken

Till sist, för att skapa tillgänglighet och säkerställa att vi håller vårt kundlöfte har Arqdesign en egen avdelning som arbetar med förprojektering och kvalitetssäkring.

Välkommen att testa oss. Vare sig du är, arkitekt, byggentreprenör eller fastighetsägare.