.

Visselblåsning

Vi på Arqdesign Byggprodukter AB är måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Vi har därför upprättat denna visselblåsartjänst för att förenkla för den som vill upplysa om misstankar om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller någon av Arqdesign´s policys. Det kan gälla misstankar om såväl ekonomisk brottslighet, regelverksbrott eller andra missförhållanden.

Genom denna tjänst kan medarbetare (såväl anställda, bemanningsanställda samt praktikanter) och andra intressenter lämna information på ett garanterat anonymt sätt. Bevis för eventuell oegentlighet behöver inte finnas, men all information skall lämnas i god tro.

Samtliga anmälningar som görs via denna tjänst tas emot och utreds enligt visselblåsarlagen.