.
Tradition

Balkongräcke TRADITION

TRADITION är det underhållsfria folkhemsräcket, ett tidstypiskt balkongräcke som ersätter smidesräcken från olika tidsepoker och därmed lämpar sig väl för ROT-projekt.

Vår uppgift vid renoveringsprojekt är att försöka behålla – eller återskapa – så mycket som möjligt av husets ursprungliga arkitektur. Trots att TRADITION är ett räcke i aluminium har vi lyckats dimensionera det på ett sätt som ger känslan av ett smidesräcke, med handledare monterade utan synlig nit eller skruv för att förstärka den känslan.

Hörnen kan göras gerade eller radiebockade och profilerna utförs pulverlackerade i valfria kulörer.

Till balkongräcket TRADITION finns tre olika beklädnadsalternativ, man kan välja mellan sinusprofilerad aluminiumplåt, slätplåt eller gallerpinnar.

Handledare kan erbjudas i flera olika varianter.

skiss balkongräcke tradition